HTDR

The Humanistic and Theological Doctoral Student Council

Find us on Facebook

HTDR Newsletter

Hi all! The latest newsletter is now published, and we are excited to introduce the new working committee! You’ll find it here, or in the LDK archive (just click on archive above, go to HTDR, and choose the newsletter in the drop-down menu).

Kandidera, eller nominera

Humanistiska och teologiska doktorandrådet (HTDR) har för närvarande närmare 50 HTDR-poster i olika styrelser, nämnder, beredningsgrupper osv. Våra representanter har under innevarande år gjort ett strålande jobb. Det är nu dags att välja nya representanter eller ge nytt förtroende för samma personer för det kommande akademiska året. Fördelarna med att vara HTDR-representant är flera: – Du får möjlighet att påverka…