JDR

The Law Doctoral Student Council

Author Archive for LDK

About JDR

Vid juridiska fakulteten finns ett 30-tal aktiva forskarstuderande, varav majoriteten innehar en doktorandanställning. Vid sidan härav finns ett större antal personer registrerade som inskrivna på forskarutbildningen varav förmodligen bara ett ytterst fåtal på allvar ägnar sig åt att skriva en avhandling. Under de senaste åren har det varit fakultetens policy att resurser skall satsas på doktoranderna, och att dessa resurser…